Legestue 8. august 2019

8 Ane Louises Fynbo
9 Fynbo Madsbøl
118 Den runde sekstur
10 Katrinevalsen

41 Morten Larsen
43 Skjørpinge firetur
223 Skotten

131 Harzer kontra
169 Himmelsengen
42 Sct. Bernhardts vals

215 Kinda Hambo
96 Sønderhoning
97 Fannikedans
212 Stævneschottisch

40 Polka fra blædinge
45 Canada polka
117 Polka efter Tinus
120 Fædrelandspolka
127 Rundtenom polka

227 Lanciers
221 Smygvalsen

81 Pirrevals
252 Den gamle ottetur på langs
134 Stockholmsschottisch

133 Mølleturen
116 Stadil polka
1 Totur til Vejle

Legestue 27. juni 2019

117 Polka efter Tinus
123 Jørgen Rasks polka
126 Murer Per Christians vals

201 Ottemandsdans af Trads
236 Sekstur fra Læsø
233 Hamburger Scottish

106 Longsomma Gjarted
265 Grisen faldt og brak sit laar
104 Kædevals

82 Hambo på logen
81 Pirrevals
48 Gärdebylåten
61 Den med søk i
60 Østrupvalsen
44 Gram i hu

227 Lanciers
127 Rundtenom polka

93 Raaby mazurka
77 Hirtshalsvalsen
149 Sekstur fra Brandelev

Folkemusiktræf 2019

9 Madsbøl polka
77 Hirtshals vals
171 Polka (familierheinländer)
42 Sct. Bernhards vals
16/17 Familievals/hopsa

215 Hambo
78 Snurrbock
38 Kontra otte
37 Jødetur Kvadrille/kreds

266 March
256 Toppede høne (Bil Sullivans Polka)
225 Gallopade (Rebild Tampet)
71 Brand Pers vals (kreds)
254 Menuet
24 Wiggen
2 Calle Schewens vals

Legestue 23. marts 2017

8 Ane Louises Fynbo
9 Fynbo Madsbøl
10 Katrinevalsen
1 Totur til Vejle

224 Molbo Sekstur
236 Sekstur fra Læsø
233 Hamburger Scottish

107 Trolleboschottis
204 Bastu schottish
188 Jubilæumspolka

166 Blån Olles hambo
40 Polka fra blædinge
42 Sct. Bernhardts vals
44 Gram i hu
47 Top-Karens polka
49 Kufsteiner lied
48 Gärdebylåten

202 Ottemandsdans af Wollesen
76 Kontra fra Hobro
71 Brand-Pers vals

136 Jes Sonnichsens støk
138 Og hvad er det for narreri
231 Jydsk “Pollemeie”
221 Smygvalsen

222 Bøhmerdans
223 Skotten
127 Rundtenom polka

Øveaften 16. februar 2017

002 Calle Schewens vals
042 Sct. Bernhardts vals
134 Stockholmsschottisch
138 Og hvad er det for narreri
152 Berliner fra Vorbasse
178 Kræn Skippers firetur
179 Menuet fra Randers
187 Min pigels vals
191 Gladan
198 Skotsk fra Randers
202 Ottemandsdans af Wollesen
227 Lanciers (3. og 4. tur)
231 Jydsk “Pollemeie”
236 Sekstur fra Læsø
244 Veirmølledans
250 AP’s Ottemandsdans
251 Engelsk fra Stigtomta
252 Cylinderkontra

Legestue 11. august 2016

8 Ane Louises Fynbo
3 Kostervalsen
1 Totur til Vejle

201 Ottemandsdans af Trads
224 Molbo Sekstur
221 Smygvalsen

200 Gunnesbo polka
19 Svensk schottish
71 Brand-Pers vals

227 Lanciers

215 Kinda Hambo
188 Jubilæumspolka
189 Rasmus Skjøwbiens polka
24 Wiggen
42 Sct. Bernhardts vals
6 Fødelsdagsvals til Mona

236 Sekstur fra Læsø
233 Hamburger Scottish
202 Ottemandsdans af Wollesen

190 Flyvgal
231 Jydsk “Pollemeie”

143 Russisk kontra
152 Berliner
144 Pigernes fornøjelse

149 Sekstur fra Brandelev
16 Familievals