Teglgårdsminde 2014

. . . og at kunne glæde andre med musik og dans

Sådan står der under Formål i foreningens vedtægter. På det årlige besøg på Teglgårdsminde på Sankt Hans aften får vi i høj grad lejlighed til at glæde beboerne med musik, dans og sang.Teglgaardsminde 2014-5

Vi optræder med et repertoire der ligger tæt op af det vi bruger i det daglige på Kulturstationen: Polka, vals, hambo og kvadrilledanse. Vi supplerer med at underholde med “nyere” melodier som “En lille pige i flade sko” og “Se nu danser bedstefar”, og endelig spiller vi for til fællessang fra Højskolesangbogen.

Foto: Hanne Jeppesen