Legestue 25. august 2022

9 Fynbo Madsbøl
217 Pariser polka
229 Gl. Buus’ sekstur

261 Fandango fra Vendsyssel
252 Den gamle ottetur på langs
134 Stockholmsschottisch

215 Kinda Hambo
250 AP’s Ottemandsdans
41 Morten Larsen

19 Svensk schottish
204 Bastu schottish
6 Fødelsdagsvals til Mona

124 Løgstør polka
132 Anna Mosters vals

153 Oldemors firetur
37 Jødetur fra Mors

133 Mølleturen
116 Stadil polka
277 Fødselsdagsvals til Bodil

196 Ottetur
16 Familievals
149 Sekstur fra Brandelev

0 kommentarer

Legestue 11. august 2022

61 Den med søk i
52 Finsk vals
44 Gram i hu

133 Mølleturen
109 My little girl
134 Stockholmsschottisch

55 Svensk hambo
190 Flyvgal
277 Fødselsdagsvals til Bodil

106 Longsomma Gjarted
205 Lang menuet
71 Brand-Pers vals

75 Kræn Gaades firtur
89 Den toppede høne

158 En nem bette ting
221 Smygvalsen

198 Skotsk fra Randers
196 Ottetur

227 Lanciers
16 Familievals

0 kommentarer

Legestue 16. juni 2022

171 Polka i D dur
187 Min piges vals
233 Hamburger Scottish

250 AP’s Ottemandsdans
236 Sekstur fra Læsø
214 Familiedans

273 Dalpojken
98 Sønderhoning
137 Kakkelovnen

112 Svensk march
111 Dobbelt kvadrille
256 Den toppede høne (Vendsyssel)

124 Løgstør polka
132 Anna Mosters vals
6 Fødelsdagsvals til Mona

160 Tangermunde quadrille
224 Molbo Sekstur
279 Lottis schottish

82 Hambo på logen
134 Stockholmsschottisch
277 Fødselsdagsvals til Bodil

0 kommentarer

Legestue 19. maj 2022

125 Ringridningspolka
132 Anna Mosters vals
134 Stockholmsschottisch

160 Tangermunde quadrille
224 Molbo Sekstur
6 Fødelsdagsvals til Mona

167 Rabello hambo
98 Sønderhoning
99 Når vinden er os føjelig
100 A vil dans mæ Mett Mari
101 Herremandens datter
97 Fannikedans
104 Kædevals

31 Den gamle mand
81 Pirrevals
87 Ganglåt fra Appelbo

133 Mølleturen
109 My little girl
256 Den toppede høne (Vendsyssel)

124 Løgstør polka
148 Rævens vals
112 Svensk march
111 Dobbelt kvadrille

279 Lottis schottish
107 Trolleboschottis
223 Skotten

277 Fødselsdagsvals til Bodil
187 Min piges vals
149 Sekstur fra Brandelev

0 kommentarer

Legestue 5. maj 2022

117 Polka efter Tinus
119 Peder Kallestrups vals
118 Den runde sekstur

250 AP’s Ottemandsdans
37 Jødetur fra Mors

133 Mølleturen
109 My little girl
6 Fødelsdagsvals til Mona

215 Kinda Hambo
95 Rask sønderhoning

202 Ottemandsdans af Wollesen
75 Kræn Gaades firtur
229 Gl. Buus’ sekstur

123 Jørgen Rasks polka
132 Anna Mosters vals
277 Fødselsdagsvals til Bodil

266 March efter brdr. Bast
111 Dobbelt kvadrille

19 Svensk schottish
16 Familievals
149 Sekstur fra Brandelev

0 kommentarer

Legestue 20. april 2022

8 Ane Louises Fynbo
9 Fynbo Madsbøl
10 Katrinevalsen
11 Hamborg sekstur

236 Sekstur fra Læsø
160 Tangermunde quadrille
71 Brand-Pers vals

99 Når vinden er os føjelig
97 Fannikedans
95 Rask sønderhoning

106 Longsomma Gjarted
205 Lang menuet
134 Stockholmsschottisch
37 Jødetur fra Mors

47 Top-Karens polka
49 Kufsteiner lied
44 Gram i hu

132 Anna Mosters vals
227 Lanciers

215 Kinda Hambo
277 Fødselsdagsvals til Bodil

0 kommentarer

Legestue 8. april 2022

125 Ringridningspolka
79 Mexikansk vals
1 Totur til Vejle

76 Kontra fra Hobro
201 Ottemandsdans af Trads
67 Familie sekstur

207 Vesterhavsscottish
177 Fryksdalsdans
19 Svensk schottish

109 My little girl
116 Stadil polka
134 Stockholmsschottisch

8 Ane Louises Fynbo
10 Katrinevalsen
13 Brøndums hopsa

108 Chinese breakdown
160 Tangermunde quadrille
277 Fødselsdagsvals til Bodil

273 Dalpojken
274 Mollevit fra Ærø
16 Familievals
189 Rasmus Skjøwbiens polka
149 Sekstur fra Brandelev

0 kommentarer

Fællesaften 31. marts 2022

47 Top-Karens polka
61 Den med søk i
63 Spil spillemand spil
107 Trolleboschottis
163 Totour
277 Fødselsdagsvals til Bodil
189 Rasmus Skjøwbiens polka
230 Edelweiss
167 Rabello hambo
236 Sekstur fra Læsø
160 Tangermunde quadrille
149 Sekstur fra Brandelev
0 kommentarer

Legestue 24. marts 2022

120 Fædrelandspolka
121 Hurra Polka
119 Peder Kallestrups vals
1 Totur til Vejle

250 AP’s Ottemandsdans
224 Molbo Sekstur
214 Familiedans

132 Anna Mosters vals
257 Varsovienne fra Sverige
109 My little girl
221 Smygvalsen

215 Kinda Hambo
19 Svensk schottish
277 Fødselsdagsvals til Bodil

124 Løgstør polka
126 Murer Per Christians vals
6 Fødelsdagsvals til Mona

153 Oldemors firetur
152 Berliner
134 Stockholmsschottisch

108 Chinese breakdown
131 Harzer kontra

160 Tangermunde quadrille
16 Familievals
149 Sekstur fra Brandelev

0 kommentarer

Legestue 10. marts 2022

120 Fædrelandspolka
123 Jørgen Rasks polka
77 Hirtshalsvalsen
71 Brand-Pers vals

236 Sekstur fra Læsø
224 Molbo Sekstur
104 Kædevals

132 Anna Mosters vals
133 Mølleturen
233 Hamburger Scottish

211 Gavells Ella
160 Tangermunde quadrille
88 Kontra med mølle
6 Fødelsdagsvals til Mona

117 Polka efter Tinus
126 Murer Per Christians vals
189 Rasmus Skjøwbiens polka

131 Harzer kontra
169 Himmelsengen
183 Zigeuner polka

166 Blån Olles hambo
230 Edelweiss
232 Ejnars Polka
16 Familievals

0 kommentarer

Efter generalforsamling 3. marts 2022

123 Jørgen Rasks polka
124 Løgstør polka
126 Murer Per Christians vals
1 Totur til Vejle

76 Kontra fra Hobro
201 Ottemandsdans af Trads
134 Stockholmsschottisch

215 Kinda Hambo
135 Gamle bonde
44 Gram i hu

130 Smedepolka
108 Chinese breakdown
48 Gärdebylåten

132 Anna Mosters vals
160 Tangermunde quadrille
6 Fødelsdagsvals til Mona
16 Familievals
149 Sekstur fra Brandelev

0 kommentarer

Legestue 24. februar 2022

40 Polka fra blædinge
36 Jørgens trippevals
1 Totur til Vejle

133 Mølleturen
116 Stadil polka
67 Familie sekstur

132 Anna Mosters vals
170 Varsoviane
134 Stockholmsschottisch

236 Sekstur fra Læsø
108 Chinese breakdown
44 Gram i hu

117 Polka efter Tinus
71 Brand-Pers vals
87 Ganglåt fra Appelbo

76 Kontra fra Hobro
143 Russisk kontra
6 Fødelsdagsvals til Mona

42 Sct. Bernhardts vals
106 Longsomma Gjarted
221 Smygvalsen

0 kommentarer