Legestue 17. september 2020

Nummertitel
40Polka fra Blædinge
52Finsk Vals
55Svensk hambo
56Scottish
96Sønderhoninger
97Fannikedans
252Den gamle ottetur på langs
106Longsomma Gjarted
54Mazurka af JP Larsen
151Scottish fra Lyø
171Polka i d-dur
148Rævens vals
13Brøndums hopsa
125Ringridningspolka
34Den lille Hamborger
35Den store Hamborger
238Bette Met
42Sct. Bernhardts vals
157Hornfiffen
205Lang menuet
132Anna Mosters vals
62Svensk maskerade

Legestue 6. februar 2020

40 Polka fra blædinge
42 Sct. Bernhardts vals
13 Brøndums hopsa
1 Totur til Vejle

224 Molbo Sekstur
236 Sekstur fra Læsø
233 Hamburger Scottish

273 Dalpojken
204 Bastu schottish
134 Stockholmsschottisch

109 My little girl
116 Stadil polka
118 Den runde sekstur

37 Jødetur fra Mors
223 Skotten
221 Smygvalsen
46 Vi har ingen øl
52 Finsk vals
54 Mazurka af JP Larsen

227 Lanciers
221 Smygvalsen

223 Skotten
265 Grisen faldt og brak sit laar
147 Syvtur
77 Hirtshalsvalsen
149 Sekstur fra Brandelev

Legestue 23. januar 2020

8 Ane Louises Fynbo
9 Fynbo Madsbøl
10 Katrinevalsen
1 Totur til Vejle

224 Molbo Sekstur
236 Sekstur fra Læsø
221 Smygvalsen

109 My little girl
116 Stadil polka
204 Bastu schottish

273 Dalpojken
215 Kinda Hambo
104 Kædevals
71 Brand-Pers vals
128 Smedens polka
132 Anna Mosters vals

266 March efter brdr. Bast
256 Den toppede høne (Vendsyssel)
45 Canada polka

169 Himmelsengen
108 Chinese breakdown
233 Hamburger Scottish

131 Harzer kontra
160 Tangermunde quadrille
149 Sekstur fra Brandelev

Legestue 9. januar 2020

123 Jørgen Rasks polka
130 Smedepolka
126 Murer Per Christians vals
1 Totur til Vejle

236 Sekstur fra Læsø
196 Ottetur
11 Hamborg sekstur

167 Rabello hambo
204 Bastu schottish
134 Stockholmsschottisch

160 Tangermunde quadrille
37 Jødetur fra Mors
48 Gärdebylåten
47 Top-Karens polka
49 Kufsteiner lied

266 March efter brdr. Bast
111 Dobbelt kvadrille
71 Brand-Pers vals

211 Gavells Ella
212 Stævneschottisch
214 Familiedans
147 Syvtur

41 Morten Larsen
43 Skjørpinge firetur
44 Gram i hu
149 Sekstur fra Brandelev

Afslutning 2. december 2019

8 Ane Louises Fynbo
9 Fynbo Madsbøl
10 Katrinevalsen
1 Totur til Vejle

139 Sekstur II
264 Sekstur fra Tarm
134 Stockholmsschottisch

215 Kinda Hambo
253 Die Holzauktion
189 Rasmus Skjøwbiens polka
88 Kontra med mølle

149 Sekstur fra Brandelev

Legestue 28. november 2019

117 Polka efter Tinus
123 Jørgen Rasks polka
126 Murer Per Christians vals
1 Totur til Vejle

224 Molbo Sekstur
37 Jødetur fra Mors
221 Smygvalsen

215 Kinda Hambo
193 Gamle Else
233 Hamburger Scottish

133 Mølleturen
109 My little girl
147 Syvtur
132 Anna Mosters vals
168 Ramsø polka
148 Rævens vals

252 Den gamle ottetur på langs
194 Trekantet Sløjfe
181 Blaydon Races

227 Lanciers
223 Skotten

200 Gunnesbo polka
160 Tangermunde quadrille
69 Den muntre kreds
149 Sekstur fra Brandelev

Legestue 7. november 2019

8 Ane Louises Fynbo
9 Fynbo Madsbøl
10 Katrinevalsen
11 Hamborg sekstur

143 Russisk kontra
139 Sekstur II
144 Pigernes fornøjelse

210 Hambo fra Boda
107 Trolleboschottis
233 Hamburger Scottish

266 March efter brdr. Bast
256 Den toppede høne (Vendsyssel)
110 Familievals
47 Top-Karens polka
52 Finsk vals

198 Skotsk fra Randers
196 Ottetur
221 Smygvalsen

195 Sekstur Falster
196 Ottetur
181 Blaydon Races

133 Mølleturen
109 My little girl
110 Familievals
149 Sekstur fra Brandelev

Legestue 31. oktober 2019

117 Polka efter Tinus
120 Fædrelandspolka
119 Peder Kallestrups vals
1 Totur til Vejle

38 Kontra otte
191 Gladan
147 Syvtur

62 Svensk Maskerade
24 Wiggen
134 Stockholmsschottisch

236 Sekstur fra Læsø
180 Skubkontra
112 Svensk march
111 Dobbelt kvadrille
123 Jørgen Rasks polka
49 Kufsteiner lied

215 Kinda Hambo
221 Smygvalsen

252 Den gamle ottetur på langs
162 Mellem kagel og æ væg
118 Den runde sekstur

56 Scottish 1-3
159 Salty dog rag
104 Kædevals

71 Brand-Pers vals
149 Sekstur fra Brandelev

Legestue 17. oktober 2019

123 Jørgen Rasks polka
130 Smedepolka
1 Totur til Vejle

224 Molbo Sekstur
236 Sekstur fra Læsø
233 Hamburger Scottish

93 Raaby mazurka
215 Kinda Hambo
221 Smygvalsen

265 Grisen faldt og brak sit laar
109 My little girl
110 Familievals
8 Ane Louises Fynbo
52 Finsk vals
1 Totur til Vejle

162 Mellem kagel og æ væg
252 Den gamle ottetur på langs
134 Stockholmsschottisch

230 Edelweiss
112 Svensk march
111 Dobbelt kvadrille

48 Gärdebylåten
49 Kufsteiner lied

Legestue 3. oktober 2019

120 Fædrelandspolka
121 Hurra Polka
119 Peder Kallestrups vals

139 Sekstur II
143 Russisk kontra
147 Syvtur

166 Blån Olles hambo
107 Trolleboschottis
134 Stockholmsschottisch

76 Kontra fra Hobro
169 Himmelsengen
221 Smygvalsen
128 Smedens polka
132 Anna Mosters vals

227 Lanciers

252 Den gamle ottetur på langs
162 Mellem kagel og æ væg
72 Du har så kønne øjne

212 Stævneschottisch
149 Sekstur fra Brandelev

Legestue 19. september 2019

8 Ane Louises Fynbo
9 Fynbo Madsbøl
15 Søren Lunds vals

236 Sekstur fra Læsø
191 Gladan
230 Edelweiss

215 Kinda Hambo
136 Jes Sonnichsens støk
204 Bastu schottish

131 Harzer kontra
169 Himmelsengen
233 Hamburger Scottish
189 Rasmus Skjøwbiens polka
168 Ramsø polka
187 Min piges vals
44 Gram i hu

227 Lanciers

198 Skotsk fra Randers
223 Skotten
149 Sekstur fra Brandelev

Legestue 5. september 2019

117 Polka efter Tinus
123 Jørgen Rasks polka
126 Murer Per Christians vals

224 Molbo Sekstur
236 Sekstur fra Læsø
235 Pariserpolka fra Fyn

133 Mølleturen
109 My little girl
110 Familievals

211 Gavells Ella
93 Raaby mazurka
44 Gram i hu
131 Harzer kontra
8 Ane Louises Fynbo
49 Kufsteiner lied

160 Tangermunde quadrille
157 Hornfiffen
181 Blaydon Races

151 Scottish fra Lyø
24 Wiggen
134 Stockholmsschottisch

196 Ottetur
41 Morten Larsen
149 Sekstur fra Brandelev