Folkemusiktræf 2018

Plakat700

Vi deltager med dette program:

232 Ejnars Polka
63 Spil spillemand spil
1 Totur til Vejle

143 Russisk kontra
224 Molbo Sekstur
214 Familiedans

254 Menuet fra Ullids
178 Kræn Skippers Firetur

210 Hambo fra Boda / 215 Kinda Hambo
233 Hamburger Scottish
221 Smygvalsen

11 Hamborg sekstur
149 Sekstur fra Brandelev

 


Alle er velkomne til at deltage i storspil kl. 17.00

Noder til storspil kan hentes her: storspil_traef 2018

0 kommentarer

Generalforsamling 2018

Afskrift af referatet.

Generalforsamling 15. marts 2018

1.    Valg af dirigent: Knud

2.    Valg af stemmetællere: Hans J og Niels

3.    Beretning:

Foreningen har 91 medlemmer.
Arrangementer:

·         Sankt Hans aften på Teglgårdsminde
·         Folkemusiktræf i Rebild. Ny invitation foreligger til 30.6. i år.
·         Julefrokost, som var godt besøgt.
·         Legestueaftener. Går godt. Op til 8 kvadriller.
·         Fællesaftener og øveaftener for Spillemænd.

Tommy har øvet med spillemænd og redigeret hjemmeside.
Tak til dem som kommer lidt før og dem som bliver til slut for at rydde op.
Tak til bestyrelsen og tak til Bodil i køkkenet.
Anna Martha og Niels B er genvalgt til hhv. spilleleder og danseleder.
Niels har været leder i 25 år.
Grethe Buus laver medlemskort på 30. år.
Beretningen godkendt

4.    Regnskab

Edith gennemgik regnskabet som efterfølgende godkendtes. Kontingentet forbliver uændret (200 Kr.)

5.    Valg til bestyrelse: Tommy, Else og Birgit blev genvalgt. Suppleanter: Joe og Ingrid.

6.    Valg af revisorer: Knud og Kjeld A. Suppleanter: Flemming og Else A.

7.    Indkomne forslag:

Forslag om at danse lige så lang tid på fællesaftener som på legestueaftener.
Der stemtes om forslaget: For 15. Imod 44. Blanke 10.
Bestyrelsen fastslog at vi fortsætter til kl. 22 på fællesaftenerne.

8.    Evt.: Niels B fortæller at hjemmesiden bliver set af mange.

 

0 kommentarer