Generalforsamling 2020

Himmerlands danse- og Spillemandslaug.

Indkaldelse til generalforsamling for foreningens medlemmer på Kulturstationen i Skørping torsdag den 13. august 2020 kl. 19.00.

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Beretning.
  4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
    På valg er Tommy Nielsen, Edith Poulsen, Else Kragh og Birgit Christensen.
  6. Valg af revisorer og suppleanter
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Foreningen er vært med kaffe og brød.

For at deltage i generalforsamlingen skal kontingent være betalt.

0 kommentarer