Legestue 10. marts 2022

120 Fædrelandspolka
123 Jørgen Rasks polka
77 Hirtshalsvalsen
71 Brand-Pers vals

236 Sekstur fra Læsø
224 Molbo Sekstur
104 Kædevals

132 Anna Mosters vals
133 Mølleturen
233 Hamburger Scottish

211 Gavells Ella
160 Tangermunde quadrille
88 Kontra med mølle
6 Fødelsdagsvals til Mona

117 Polka efter Tinus
126 Murer Per Christians vals
189 Rasmus Skjøwbiens polka

131 Harzer kontra
169 Himmelsengen
183 Zigeuner polka

166 Blån Olles hambo
230 Edelweiss
232 Ejnars Polka
16 Familievals

0 kommentarer

Efter generalforsamling 3. marts 2022

123 Jørgen Rasks polka
124 Løgstør polka
126 Murer Per Christians vals
1 Totur til Vejle

76 Kontra fra Hobro
201 Ottemandsdans af Trads
134 Stockholmsschottisch

215 Kinda Hambo
135 Gamle bonde
44 Gram i hu

130 Smedepolka
108 Chinese breakdown
48 Gärdebylåten

132 Anna Mosters vals
160 Tangermunde quadrille
6 Fødelsdagsvals til Mona
16 Familievals
149 Sekstur fra Brandelev

0 kommentarer

Legestue 24. februar 2022

40 Polka fra blædinge
36 Jørgens trippevals
1 Totur til Vejle

133 Mølleturen
116 Stadil polka
67 Familie sekstur

132 Anna Mosters vals
170 Varsoviane
134 Stockholmsschottisch

236 Sekstur fra Læsø
108 Chinese breakdown
44 Gram i hu

117 Polka efter Tinus
71 Brand-Pers vals
87 Ganglåt fra Appelbo

76 Kontra fra Hobro
143 Russisk kontra
6 Fødelsdagsvals til Mona

42 Sct. Bernhardts vals
106 Longsomma Gjarted
221 Smygvalsen

0 kommentarer

Fællesaften 28. oktober 2021

61 Den med søk i
60 Østrupvalsen

125 Ringridningspolka
202 Ottemandsdans af Wollesen
76 Kontra fra Hobro

190 Flyvgal
231 Jydsk “Pollemeie”

196 Ottetur
120 Fædrelandspolka
71 Brand-Pers vals
267 Hamborre-Skotsk
196 Ottetur
149 Sekstur fra Brandelev
0 kommentarer

Legestue 21. oktober 2021

8 Ane Louises Fynbo
9 Fynbo Madsbøl
10 Katrinevalsen
1 Totur til Vejle

224 Molbo Sekstur
236 Sekstur fra Læsø
221 Smygvalsen

55 Svensk hambo
19 Svensk schottish
42 Sct. Bernhardts vals
48 Gärdebylåten

106 Longsomma Gjarted
274 Mollevit fra Ærø
125 Ringridningspolka
47 Top-Karens polka
62 Svensk Maskerade
93 Raaby mazurka

142 Schottisch fra Suldrup
107 Trolleboschottis
193 Gamle Else

227 Lanciers

76 Kontra fra Hobro
88 Kontra med mølle
118 Den runde sekstur
149 Sekstur fra Brandelev
0 kommentarer

Legestue 14. oktober 2021

123 Jørgen Rasks polka
124 Løgstør polka
126 Murer Per Christians vals
44 Gram i hu

201 Ottemandsdans af Trads
236 Sekstur fra Læsø
71 Brand-Pers vals

133 Mølleturen
116 Stadil polka
118 Den runde sekstur

167 Rabello hambo
135 Gamle bonde
138 Og hvad er det for narreri

139 Sekstur II
143 Russisk kontra
189 Rasmus Skjøwbiens polka
8 Ane Louises Fynbo
10 Katrinevalsen

190 Flyvgal
231 Jydsk “Pollemeie”

275 Russeren
238 Bette Met
37 Jødetur fra Mors
38 Kontra otte
42 Sct. Bernhardts vals
0 kommentarer

Legestue 16. september 2021

125 Ringridningspolka
124 Løgstør polka
119 Peder Kallestrups vals

19 Svensk schottish
107 Trolleboschottis
44 Gram i hu

51 Ottemandsdans
160 Tangermunde quadrille

198 Skotsk fra Randers
167 Rabello hambo

76 Kontra fra Hobro
189 Rasmus Skjøwbiens polka
128 Smedens polka
148 Rævens vals
14 Hønsehopsa

196 Ottetur
89 Den toppede høne
6 Fødelsdagsvals til Mona

93 Raaby mazurka
215 Kinda Hambo
118 Den runde sekstur

274 Mollevit fra Ærø
16 Familievals
0 kommentarer