Melodier til 28.10. 2023

1 Totur til Vejle (1)
1 Totur til Vejle (2)
11 Hamborg sekstur
16 Familievals
21 Donnableska
22 Den evigglade kobbersmed
37 Jødetur fra Mors
76 Kontra fra Hobro
82 Hambo på logen
89 Den toppede høne – Thy
93 Raaby mazurka
105 Sjijnmyra-valsen
106 Longsomma Gjarted
108 Chinese breakdown
109 My little girl
111 Dobbelt kvadrille
112 Svensk March
131 Harzer kontra
133 Mølleturen
134 Stockholmsschottisch
149 Sekstur fra Brandelev
160 Tangermunde quadrille
195 Sekstur fra Falster
196 Ottetur
214 Familiedans
236 Sekstur fra Læsø
264 Sekstur fra Tarm
270 Kirsten og jeg

0 kommentarer

Legestue 7. september 2023

47 Top-Karens polka
49 Kufsteiner lied
1 Totur til Vejle

76 Kontra fra Hobro
202 Ottemandsdans af Wollesen

133 Mølleturen
116 Stadil polka
118 Den runde sekstur

82 Hambo på logen
20 Lene mazurka
187 Min piges vals

196 Ottetur

125 Ringridningspolka
132 Anna Mosters vals

89 Den toppede høne
37 Jødetur fra Mors

112 Svensk march
111 Dobbelt kvadrille
151 Scottish fra Lyø

164 Tretour
104 Kædevals
149 Sekstur fra Brandelev

0 kommentarer

Legestue 29. juni 2023

123 Jørgen Rasks polka
132 Anna Mosters vals
44 Gram i hu

153 Oldemors firetur
108 Chinese breakdown

215 Kinda Hambo
134 Stockholmsschottisch

112 Svensk march
111 Dobbelt kvadrille

93 Raaby mazurka
214 Familiedans

118 Den runde sekstur

61 Den med søk i
60 Østrupvalsen

196 Ottetur

277 Fødselsdagsvals til Bodil

250 AP’s Ottemandsdans
89 Den toppede høne
184 Engelsk Mallebrok
149 Sekstur fra Brandelev

0 kommentarer

Legestue 15. juni 2023

120 Fædrelandspolka
10 Katrinevalsen

133 Mølleturen
109 My little girl
37 Jødetur fra Mors

82 Hambo på logen
125 Ringridningspolka

112 Svensk march
111 Dobbelt kvadrille

196 Ottetur
118 Den runde sekstur

77 Hirtshalsvalsen
1 Totur til Vejle

153 Oldemors firetur
147 Syvtur

193 Gamle Else
106 Longsomma Gjarted

164 Tretour
195 Sekstur Falster

131 Harzer kontra
149 Sekstur fra Brandelev

0 kommentarer

Legestue 1. juni 2023

8 Ane Louises Fynbo
119 Peder Kallestrups vals
44 Gram i hu

76 Kontra fra Hobro
37 Jødetur fra Mors

112 Svensk march
111 Dobbelt kvadrille
277 Fødselsdagsvals til Bodil

82 Hambo på logen
233 Hamburger Scottish

117 Polka efter Tinus
77 Hirtshalsvalsen
19 Svensk schottish

108 Chinese breakdown
131 Harzer kontra
132 Anna Mosters vals

133 Mølleturen
164 Tretour

105 Sjijnmyra-valsen
149 Sekstur fra Brandelev

0 kommentarer

Legestue 4. maj 2023

123 Jørgen Rasks polka
126 Murer Per Christians vals

131 Harzer kontra
76 Kontra fra Hobro
147 Syvtur

9 Fynbo Madsbøl
109 My little girl
6 Fødelsdagsvals til Mona

210 Hambo fra Boda
93 Raaby mazurka
110 Familievals

139 Sekstur II
143 Russisk kontra
277 Fødselsdagsvals til Bodil

8 Ane Louises Fynbo
15 Søren Lunds vals

266 March efter brdr. Bast
111 Dobbelt kvadrille

171 Polka i D dur
187 Min piges vals
149 Sekstur fra Brandelev

0 kommentarer