Generalforsamling 2018

Afskrift af referatet.

Generalforsamling 15. marts 2018

1.    Valg af dirigent: Knud

2.    Valg af stemmetællere: Hans J og Niels

3.    Beretning:

Foreningen har 91 medlemmer.
Arrangementer:

·         Sankt Hans aften på Teglgårdsminde
·         Folkemusiktræf i Rebild. Ny invitation foreligger til 30.6. i år.
·         Julefrokost, som var godt besøgt.
·         Legestueaftener. Går godt. Op til 8 kvadriller.
·         Fællesaftener og øveaftener for Spillemænd.

Tommy har øvet med spillemænd og redigeret hjemmeside.
Tak til dem som kommer lidt før og dem som bliver til slut for at rydde op.
Tak til bestyrelsen og tak til Bodil i køkkenet.
Anna Martha og Niels B er genvalgt til hhv. spilleleder og danseleder.
Niels har været leder i 25 år.
Grethe Buus laver medlemskort på 30. år.
Beretningen godkendt

4.    Regnskab

Edith gennemgik regnskabet som efterfølgende godkendtes. Kontingentet forbliver uændret (200 Kr.)

5.    Valg til bestyrelse: Tommy, Else og Birgit blev genvalgt. Suppleanter: Joe og Ingrid.

6.    Valg af revisorer: Knud og Kjeld A. Suppleanter: Flemming og Else A.

7.    Indkomne forslag:

Forslag om at danse lige så lang tid på fællesaftener som på legestueaftener.
Der stemtes om forslaget: For 15. Imod 44. Blanke 10.
Bestyrelsen fastslog at vi fortsætter til kl. 22 på fællesaftenerne.

8.    Evt.: Niels B fortæller at hjemmesiden bliver set af mange.