Generalforsamling 29. 2. 2024 kl. 19.00

1) Valg af dirigent.
2) Valg af stemmetællere.
3) Beretning.
4) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent.
5) Valg af bestyrelse og suppleanter.
6) Valg af revisorer og suppleanter
7) Indkomne forslag.
8) Eventuelt.

Foreningens vedtægter